Za Pravila igre na sreću klađenja „BET – LIVE“ d.o.o. Vitez od 24.06.2016. godine, na koja je suglasnost dalo Federalno Ministarstvo Financija svojim rješenjem broj: 05-14-2-591/16-A.P. od 28.07.2016. godine, te Izmjene i dopuna Pravila igre na sreću klađenja „Bet – Live“ d.o.o. Vitez od 01.09.2016. godine, a na koje je suglasnost dalo Federalno Ministarstvo Financija svojim rješenjem broj: 05-14-2-775/16-A.P. od 26.10.2016. godine, direktor Društva BET – LIVE d.o.o. Vitez, Goran Jozipović, temeljem ovlaštenja propisanih Statutom, dana 02.11.2016. godine donosi

PRAVILA
IGRE NA SREĆU KLAĐENJA „BET – LIVE“ d.o.o. Vitez

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuju uvjeti za priređivanje kladioničke igre klađenje (u daljnjem tekstu: klađenje) koju priređuje sportska kladionica Bet – Live d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96 (u daljnjem tekstu: priređivač).

Ovim Pravilima uređuju se uvjeti za priređivanje RNG klađenja koje priređuje sportska kladionica Bet – Live d.o.o. Vitez (u daljem tekstu priređivač).

Ovim Pravilima uređuju se uvjeti i načini za priređivanje internet klađenja koje priređuje sportska kladionica Bet – Live d.o.o. Vitez (u daljem tekstu priređivač)

Članak 2.

Kladioničkim igrama smatraju se klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja, klađenja na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih ili sl. natjecanja (u daljnjem tekstu: događaja) i ostala klađenja.

Klađenje je igra u kojoj sudionik (u daljnjem tekstu: igrač) pogađa ishode događaja predloženih po priređivaču, a eventualni dobitak određen je umnoškom konačnog koeficijenta i uloga.

Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikomu poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne može utjecati ni priređivač ni igrač. Uvjeti igre moraju biti unaprijed određeni.

Klađenje je igra koja se trajno priređuje.

RNG igre su igre koje su zasnovane na snimljenim događajima (snimci utrke pasa, utrke konja i sličnih utrka) i kompjuterski generiranih događaja sa dodatkom TV monitora i ostalih igara u kojima se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva ( Random Number Generator ).

Članak 3.

Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima putem terminala za klađenje temeljem odobrenja Ministarstva financija F BiH.

Članak 4.

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata odredbi ovih Pravila po slobodno izraženoj volji igrača. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku zaključenja oklade, odnosno uplatom listića .

Ova Pravila predstavljaju opće uvjete ugovora te su sastavni dio Ugovora i obvezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos u povodu priređivanja klađenja (priređivača, osobe ovlaštene za primanje uplate, igrača, te treće osobe).

Ova Pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača, kao i na službenoj Internet stranici priređivača, koji je dužan osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri omogućiti upoznavanje s njihovim sadržajem.

Sklapanjem Ugovora igrač priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat s njihovim sadržajem te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvaća.

Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.

U slučaju spora igrač ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo što potraživati ili na tome temeljiti bilo kakav zahtjev prema priređivaču.

Članak 5.

Igrač je fizička osoba koja je s priređivačem zaključila ugovor iz članka 4. ovih Pravila, pod uvjetom da je sadržaj istog pohranjen na magnetski medij priređivača.

U slučaju bilo kakvih dvojbi ili spora mjerodavan je isključivo zapis na magnetskom mediju priređivača.

Sudjelovanje je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama. Radi provjere dobi priređivač može zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.

VRSTE KLAĐENJA I MOGUĆE OKLADE

Članak 6.

Priređivač priređuje različite vrste klađenja:

klađenje na događaje, na njihove dijelove (npr. poluvrijeme) i izvedenice (npr. hendikep),

klađenje na izvlačenje loto brojeva u svijetu, osim na rezultate izvlačenja lota Lutrije BiH,

RNG klađenje

SMS klađenje

INTERNET klađenje

KLAĐENJE NA SPORTSKE REZULTATE I OSTALE NEIZVJESNE DOGAĐAJE

Članak 7.

Oklade se zaprimaju na temelju ponude koja se javno objavljuje na kladioničkoj listi priređivača prije početka zaprimanja oklade.

Ponuda za klađenje definirana je naslovom, datumom, vremenom odigravanja i koeficijentima.

Visinu koeficijenta određuje priređivač na temelju vlastite prosudbe, pri čemu uzima u obzir podatke o momčadi ili pojedincu koji sudjeluju u događaju.

Ukoliko je ponuda za klađenje definirana pažnjom ili dodatnim uvjetima navedenim uz ime natjecatelja isti se odnose samo na naslov pod kojim se ponuda nalazi.

Priređivač kao pomoć igračima može uz svaku pojedinu ponudu dodati još informacija, npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice i dr., ali ne odgovara za točnost navedenih podataka. U slučaju kada su podaci koje je Priređivač dodao kao pomoć igračima, odnosno koji su podaci samo informativnog karaktera (npr. neutralni teren, vrstu podloge na kojoj se igra turnir, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice i dr.) netočni, oklade se uzimaju u obzir.

U slučaju pogreške pri objavi kladioničke liste (Internet, teletext, ispis za igrače i dr.) priređivač uzima u obzir podatke koji su zapisani na magnetskom mediju priređivača u trenutku zaključenja oklade.

Priređivač može promijeniti objavljene datume, vremena i koeficijente te povući iz ponude bilo koji događaj.

U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu ili očite pogreške pri unosu podataka u priređivačevo računalo, priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po točnom koeficijentu čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja.

Na primjer:

pogrešno unesen koeficijent 14,5 umjesto 1,45; pogrešno unesen koeficijent 22 umjesto 2,20
pogrešno postavljen (okrenut) koeficijent npr. crveni karton na utakmici ck/Bayern-Barcelona (1,25 – 3,65) umjesto (3,65 – 1,25)
kod hendikep oklada – pogrešno dana prednost već u osnovnoj ponudi favoriziranoj momčadi ili igraču npr. +5,5/Nadal-Džumhur (1,85-1,85) umjesto -5,5/Nadal-Džumhur (1,85-1,85) ili npr. +10,5/Golden State-Miami (1,85-1,85) umjesto -10,5/Golden State-Miami (1,85-1,85).

Ukoliko se na listi priređivača nalazi jedan te isti događaj pod dva različita broja ponude i ista se mogu odigrati na jedan listić, priređivač zadržava pravo da jedan od navedenih brojeva ponude proglasi ništavnim i obračuna koeficijent (kvotu) 1,00.

Ako zbog tehničkih karakteristika postoji nemogućnost prikaza podataka o sudionicima događaja u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva, imena klubova i sl.), a opće poznata činjenica je koji su to sudionici događaja, priređivač može u takvim slučajevima navesti kratice imena sudionika događaja (npr. opće poznato je da Dinamo Zagreb igra u Ligi prvaka s Linfield-om, a zbog nemogućnosti tehničke naravi priređivač navede samo Dinamo bez Zagreb, u tom slučaju se igrač ne može pozivati na činjenicu da je mislio da igra Dinamo Kijev ili Dinamo Bukurešt).

Članak 8.

Zavisno o vrsti događaja priređivač nudi oklade:

•  na ishod događaja i dijela događaja (tip 1 pobjeda domaćina ili prvog navedenog natjecatelja – momčadi, tip X neodlučen ishod, tip 2 pobjeda gosta ili drugog navedenog natjecatelja – momčadi, ili kombinacija tipova 1X, X2,12, ili f+2 – hendikep – stavlja u teži položaj favoriziranu momčad (momčad s nižim osnovnim koeficijentom) bez posebne napomene da li je favorit domaćin ili gost. Važeći rezultat u ponudi «hendikep f+2» je postignut u slučaju da favorizirana momčad pobjedi u regularnom vremenu s dva ili više golova razlike.)

•  na pobjednika događaja ili dijela događaja

•  na pobjednika događaja ili dijela događaja s hendikepom (pretpostavljena prednost jedne od momčadi ili pojedinog natjecatelja)

•  na rezultat događaja ili dijela događaja

•  na redoslijed sudionika u natjecanju (npr.: 1., 2., 3., ….)

•  na pogodak ili prvi sljedeći pogodak u događaju, odnosno dijelu događaja

•  na ukupan broj postignutih pogodaka

•  na prolaz pojedinca ili momčadi u kup natjecanjima

•  na tzv. DUPLU ŠANSU (POLUVRIJEME ILI KRAJ) kod kojeg je oklada dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju bilo kakvog prekida događaja, oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00 (npr. kod oklade na događaj SARAJEVO– ZRINJSKI i tip X u slučaju ishoda poluvremena X, a prekidom događaja u drugom poluvremenu oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00)

•  ostale vrste oklada prema ponudi priređivača.

Klađenje može biti pojedinačno (na jedan događaj), kombinirano (na više događaja) i sistemsko klađenje (klađenje u kombinacijama).

Oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane, a međusobno se isključuju tvore okladu koja ne može postati dobitna (npr. Sarajevo prvak BiH; Zrinjski prvak BiH ili npr. 4. treća mjesta). Ukoliko se takva oklada ipak zaprimi, ista će se smatrati gubitnom.

Kod klađenja na događaje i klađenja na izvlačenje loto brojeva moguće je i klađenje u kombinacijama (u daljnjem tekstu: sistemsko klađenje), pri čemu računalo izrađuje kombinacije pojedinih oklada.

Kod izdvojenih vrsta klađenja moguća je oklada samo na jedan ponuđen događaj, na više ponuđenih događaja, dio događaja ili izvedenicu, ili u kombinaciji s drugim događajima, njihovim dijelovima i izvedenicama (npr. klađenje na dva istovremena događaja).

PRIMANJE OKLADA

Članak 9.

Kod klađenja na događaje priređivač prima oklade do početka događaja, odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi. Oklade na izvlačenje loto brojeva priređivač prima do najkasnije 15 minuta prije početka događaja, odnosno vremena naznačenog na kladioničkoj listi.

Počne li događaj prije nego što je bio najavljen u kladioničkoj listi, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a ništavne su oklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se koeficijent 1,00) .

Priređivač može ponuditi klađenje za događaj koji je započeo, ali je prekinut i nastavit će se, uz uvjet da su oklade ponuđene pod novim rednim brojem i s vremenom početka nastavka .

Priređivač može promijeniti vrijeme prestanka zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena početka, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).

Važeće su oklade koje se zaprime prije početka događaja, a ništavne samo one oklade zaprimljene po njihovu završetku.

U slučaju da je ugrožen tijek klađenja ovlašteni djelatnik ima pravo ograničiti ili zaustaviti zaprimanje svih vrsta oklada (npr. ograničenjem uvrštenja događaja u sistemsku okladu, zabranom klađenja na navedeni događaj i sl.). Djelatnik priređivača može odbiti zaprimanje oklada u slučajevima koji su opravdani (ako primijeti da je događaj već počeo ili da je povučen iz ponude, a nije blokiran u računalu), da su narušene odredbe stavka 3. čl. 2. ovih Pravila, ako igrač narušava kućni red ili ova Pravila.

MINIMALNE I MAKSIMALNE OKLADE

Članak 10.

Eventualni dobitak pojedine oklade, odnosno kombinacije u razradi sistema, izračunava se množenjem koeficijenata odigranih tipova i uloga.

Kod klađenja na događaje:

- minimalna uplata za okladu (običnu i sistemsku) iznosi 1,00 KM.

- maksimalna uplata određena je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent, za izdvojene vrste klađenja, ne može premašiti maksimalni eventualni dobitak od 5.000,00 KM odnosno 30.000,00 KM po pojedinoj okladi odnosno po jednoj kombinaciji sistema, a cjelokupni sistem ne može premašiti eventualni dobitak od 300.000,00 KM.

Kod klađenja na izvlačenje loto brojeva i klađenja na događaje s traženim ishodom:

•  minimalna uplata za okladu (običnu i sistemsku) iznosi 1,00 KM.

•  maksimalni ulog određen je tako da eventualni dobitak uz odabrani koeficijent ne može premašiti maksimalni dobitak od 300.000,00 KM po okladi (obična ili sistemska).
Ukoliko se umnožak uloga i odabranog koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos maksimalnog eventualnog dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka.

Članak 11.

Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos (bonus) igraču koji se kladi na više događaja, dijelova događaja ili njihovih izvedenica, i to Odlukom Uprave priređivača koja će biti javno objavljena u svim poslovnim jedinicama priređivača, teletekstu i Internetu.

PRIHVAĆANJE / PONIŠTAVANJE OKLADE

Članak 12.

Konačni koeficijent zapisan na magnetskom mediju priređivača je obvezan za igrača i priređivača, bez obzira na naknadnu promjenu koeficijenta, osim u slučaju «mrtve utrke», ako se oklade tretiraju kao ništavne jer se međusobno isključuju ili ako je oklada ništavna.

Priređivač zadržava pravo da kod izdvojenih vrsta klađenja mijenja koeficijente, a informacija o svakoj promjeni koeficijenata prenosi se na monitore u poslovnici i/ili na teletext stranice. Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa listića.

Važeći su samo koeficijenti koji se nalaze na ispisanom listiću priređivača.

STORNIRANJE OKLADE

Članak 13.

Uplaćenu okladu igrač može otkazati (stornirati) najduže u roku od 10 minuta od vremena zaključenja oklade, odnosno do početka događaja u vremenu predviđenom za storniranje. Nakon toga, oklada je zaključena i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.

Iznimno, kod izdvojenih događaja oklada je zaključena u trenutku ispisa listića i igrač je ne može mijenjati ili otkazati.

POTVRDA O UPLATI OKLADE

Članak 14.

Potvrda o uplati oklade zapisuje se na magnetskom mediju priređivača i ispisuje se na listiću priređivača te sadrži sljedeće podatke:

•  naziv i adresu priređivača i adresu poslovnice

•  tjedan, datum i vrijeme (sat, minuta, sekunda) zaključenja oklade

•  broj, naziv i tipove s pripadajućim koeficijentima

•  redni broj izvlačenja, s odabranim loto brojevima za izvlačenje (bez igara koje organizira Lutrija BiH)

•  konačni koeficijent (osim kod sistemske oklade)

•  ulog

•  eventualni dobitak

•  serijski broj oklade

Članak 15.

Pojedinačna i kombinirana oklada je dobitna ako su pogođeni ishodi svih događaja.
Sistemska oklada je dobitna ukoliko su pogođeni ishodi svih događaja bar jedne kombinacije sistema.

U slučaju, da su ništavne oklade za sve događaje, igrač ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

VAŽENJE OKLADA I USTANOVLJAVANJE REZULTATA

Članak 16.

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade otkazan, odgođen, prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, važeće su samo oklade koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije prekida, odnosno oklade kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.

To su na primjer oklade na:

•  dio događaja koji je završio prije prekida (prvo poluvrijeme, prva trećina, prvi set i sl.)

•  na pogodak momčadi ili natjecatelja, ukoliko je postignut prije prekida

•  daje gol / ne daje gol, ukoliko je momčad postigla pogodak

•  broj postignutih pogodaka ako je veći od postavljene granice

•  zbroj gemova, poena, golova, koševa ukoliko je veći od postavljene granice. Ostalo se ruši na koeficijent 1,00.

•  na duel kad je odustajanjem jednog, a prolazom drugog natjecatelja određen ishod i sl.
- kod izdvojenih vrsta klađenja ukoliko događaj počne, ponovno počne ili se nastavi u roku od 36 sati od zadnje najavljenog trenutka početka ili ukoliko događaj počne u roku od 30 minuta od najavljenog trenutka početka, odnosno ponovo počne ili se nastavi u roku od 30 minuta od trenutka prekida

•  kod klađenja na izvlačenje loto brojeva, za prvo iduće izvlačenje lota iste lutrijske organizacije koje uslijedi nakon prekida, odnosno otkazivanja (osim ako nema drugih uputa).
Iznimno od gore navedenog za klađenje na događaje:

•  kod baseballa se uzimaju u obzir igrane oklade i rezultat događaja samo ukoliko isti počne, ponovo počne ili se nastavi u roku od 6 sati od zadnjeg najavljenog trenutka početka

•  kod tenisa i stolnog tenisa igrane oklade se uzimaju u obzir ukoliko se događaj odigra do kraja turnira, te kod oklada na prolaz do završetka uzvratnih utakmica.

Za rezultat serije većeg broja utakmica (npr. vodeća ekipa nakon 5. kola ili Austrijska 1. nogometna liga-prvaka 2006/2007) uzimaju se u obzir i naknadne izmjene, odluke pojedinaca ili komisija ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata (diskvalifikacija, oduzimanje bodova, odustajanje od natjecanja i sl.).

Izdvojeni sportski događaji i kao takvi naglašeni od strane Priređivača, mjerodavnim za utvrđivanje rezultata uzima se u obzir snimka događaja ili službeni rezultat.

Članak 17.

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, gubitnima će se smatrati oklade za koje eventualni nastavak događaja ne bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do dobitnosti oklade, dok je za oklade za koje su do trenutka prekida događaja bile «aktivne» (aktivna oklada je oklada kod koje postoji mogućnost da postane dobitna ili gubitna) a nastavak događaja bi bio od utjecaja na promjenu rezultata koja bi dovela do konačnog stanja oklade (dobitnost ili gubitnost), obračunava se koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču.

Primjer :

Događaj na nogometnu utakmicu Željezničar – Velež prekinut je u 54. minuti (prekid u drugom poluvremenu) kod rezultata 1:0 pri čemu je gol postignut u 34 minuti prvog poluvremena, gubitne su npr. sljedeće oklade:

-oklada na Poluvrijeme/Kraj (gubitni tipovi : X/1, X/X, X/2, 2/X, 2/1 i 2/2, dok se kod tipova 1/1,1/X i 1/2, obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču)

-oklada na točan rezultat (gubitni tipovi : 0:0, 0:1, 0:2), dok se kod tipova 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0 i ostali rezultati obračunava koeficijent 1,00 i vraća se uplata igraču) i ostale oklade.

Članak 18.

Ako je prekinuto ili nedovršeno natjecanje koje nema vremenski definirano regularno vrijeme trajanja (skijanje, natjecanje automobilima i dr.), a unatoč tome je službeno proglašen rezultat od strane organizatora natjecanja, dobici se isplaćuju prema tom službenom rezultatu. Uvjet da na taj način postignut rezultat bude važeći jest da je događaj bio započet.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, natjecanja u kojima postoji regularno vrijeme (npr. nogomet, rukomet, odbojka i sl.) isto može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora tog natjecanja.

Odredba iz st. 1. ovog članka se ne odnosi na natjecanja u tenisu, stolnom tenisu i odbojci, kao i na utakmice s regularnim vremenom (nogomet, rukomet, košarka, hokej i dr.).

Članak 19.

Kod izdvojenih sportskih događaja u slučaju smetnji tijekom prijema ili prekida prijema televizijskog prijenosa u sjedištu priređivača vrijede sljedeće odredbe:

•  ukoliko se, radi emitiranja reklama ili zakašnjenja pri uključivanju televizijskog prijenosa i u prvom i u drugom poluvremenu ne vidi početni udarac, sve oklade na tu izvedenicu događaja su ništavne.

•  ukoliko dođe do prekida prijema televizijskog prijenosa, priređivač zadržava pravo da ukloni iz ponude klađenje na taj događaj ili da ga zadrži u ponudi i pričeka nastavak emitiranja

•  sve oklade zaprimljene prije prekida prijema uzimaju se u obzir

•  ako su oklade zaprimljene prije prekida mogle biti ili jesu završene tijekom prekida prijema, njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno, najkasnije u roku od 48 sati od prekida prijema prijenosa. Isplata dobitaka obavljat će se po objavi rezultata.
•  oklade na događaje, dijelove događaja i njihove izvedenice koji nisu mogli biti završeni tijekom trajanja prekida i oklade primljene nakon ponovno uspostavljenog prijema prijenosa isplaćivat će se kao i obično, odmah po odigravanju događaja, dijelova događaja i njihovih izvedenica

Ukoliko dođe do prekida televizijskog prijenosa u poslovnici, a prijem televizijskog prijenosa u sjedištu priređivača je neometan, sve primljene oklade uzimaju se u obzir.

U slučaju reklamacije, priređivač se obvezuje igraču pružiti dokaz – zapisnik o događaju uz navođenje izvora informacija, najkasnije u roku 5 dana od dana prijema obrasca reklamacije u sjedištu priređivača.

Članak 20.

U slučaju odustajanja, odnosno diskvalifikacije primjenjuju se sljedeće odredbe:

•  oklada koja glasi na natjecatelja, odnosno ekipu, koji su prije početka događaja odustali ili diskvalificirani smatra se ništavnom,

•  ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran tijekom događaja, smatra se da je sudjelovao u događaju, a oklada koja glasi na njega (osim kod tenisa i stolnog tenisa) smatra se gubitnom,

•  ako tijekom ekipnog natjecanja, na kojem radi odustajanja ili diskvalifikacije člana ekipe mora odustati ili biti diskvalificirana ekipa (npr. štafetne utrke i dr.), dođe do odustajanja odnosno diskvalifikacije ekipe ili pojedinca (a time i ekipe), oklade na tu ekipu su gubitne osim oklada kod kojih daljnji tijek događaja ne bi utjecao na dobitni tip oklade.

•  ako tijekom ekipnog natjecanja u kojem odustajanje ili diskvalifikacija jedne ekipe tijekom događaja ima za posljedicu prekid događaja prije njegova regularnog završetka, jedna od ekipa odustane ili bude diskvalificirana tijekom događaja, sve oklade na taj događaj, dijelove događaja ili njegove izvedenice su ništavne osim oklada koje se odnose na dio i izvedenice tog događaja koji su završili prije odustajanja i oklada kod kojih eventualna daljnja promjena rezultata ne bi utjecala na dobitni tip oklade.

U slučaju odustajanja ili diskvalifikacije oba natjecatelja, kod klađenja na pobjedu pojedinca, međusobni duel primjenjuju se sljedeće odredbe:

•  ako su odustali u različitim krugovima, vožnjama, serijama ili rundama i sl. pobjednikom se smatra natjecatelj koji je odustao nakon više odigranih krugova, vožnji, serija, rundi i sl.,

•  ako su odustali u istom krugu vožnji, seriji ili rundi, oklada je ništavna.

Članak 21.

Kod klađenja na plasman, pobjednika i sl., u slučaju da dva ili više natjecatelja ili ekipa ostvare isti rezultat (isto vrijeme, jednak broj golova, i dr.), odnosno plasiraju se na isto mjesto, primjenjuje se pravilo «MRTVE UTRKE» – pri obračunu dobitka, umanjuju se odigrani koeficijenti tako da se dijele s brojem natjecatelja koji su ostvarili isti rezultat, odnosno plasman. Primjer: skijanje, spust u Wengenu – koeficijent na pobjedu Hermanna Maiera je 3.00, a na Stephana Eberhartera 4.00. Ako oba skijaša ostvare isto vrijeme i podijele prvo mjesto, koeficijent na Maiera umanjuje se na 2.00, a na Eberhartera na 2.50.

Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, u slučaju da su suparnici u duelu po završetku navedenog događaja zauzeli isto mjesto (npr. u skijanju, atletici, plivanju), sve oklade na taj duel smatraju se ništavnima i obračunavaju se prema koeficijentu 1,00.

Primjer :

Skijanje, spust u Wengenu – ako su Maier i Eberharter podijelili prvo mjesto, oklade na njihov međusobni duel smatraju se ništavnima – ni jedan ni drugi nisu pobijedili u tom duelu.

Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu u skijaškim utrkama koje se sastoje od dvije vožnje (slalom, veleslalom), a u slučaju da se dogode sljedeće specifične situacije primjenjuju se sljedeće odredbe (npr. duel Kostelić – Paerson):

•  ako je u 1. vožnji Kostelić odustala ili se nije plasirala u 2 vožnju, a Paerson se plasirala u 2. vožnju i nije završila 2. vožnju pobjednica duela bila bi Paerson.

•  ako je u 1. vožnji Kostelić odustala, a Paerson došla do cilja ali se nije plasirala u drugu vožnju, oklade na njihov međusobni duel smatraju se ništavnima, budući da nijedna neće nastupiti u 2. vožnji (analogno stavku 2. čl. 19. o odustajanju u istom krugu). Iznimno, ako bi se njihov međusobni duel odnosio isključivo na 1. vožnju, Paerson bi u tom slučaju bila pobjednica duela.

•  Ako su obje natjecateljice završile 1. vožnju, ali se nijedna nije plasirala u 2. vožnju, oklade na njihov međusobni duel također se smatraju ništavnima, budući da nijedna neće nastupiti u 2. vožnji (analogno stavku 2. čl. 19. o odustajanju u istom krugu). Iznimno, ako bi se njihov međusobni duel odnosio isključivo na 1. vožnju, pobjednica duela bila bi bolje plasirana natjecateljica.

•  Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu, a u svezi s atletskim disciplinama u kojima je moguća situacija s dvije ili više različitih utrka na istom meetingu (npr. meeting u Zurichu, disciplina 100 m – utrke A i B), oba natjecatelja moraju sudjelovati u istoj utrci da bi oklade bile važeće. To znači da bi u slučaju da je prvi natjecatelj trčao u utrci A, a drugi natjecatelj u utrci B, oklade na taj duel bile ništavne bez obzira na postignute rezultate.

Kod klađenja na prvi odnosno prvi sljedeći žuti ili crveni karton ili prvu odnosno prvu sljedeću izmjenu, u slučaju da obje ekipe u istom prekidu dobiju crveni odnosno žuti karton ili izvrše izmjenu, oklade na tu izvedenicu događaja su ništavne.

POSEBNE ODREDBE

Članak 22.

Turnirska natjecanja, međusobni dueli

U turnirskim natjecanjima te kod međusobnih duela ne primjenjuje se načelo isticanja domaćina prilikom sastavljanja ponuda (razni turniri, svjetska, evropska prvenstva, skijaški kupovi i sl.) smatrat će se da svi sudionici takvih natjecanja igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države organizatora takvog natjecanja ili mjesta održavanja natjecanja.

Nogomet, američki nogomet, ragbi, košarka, rukomet, hokej, vaterpolo

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog natjecanja i eventualna sudačka nadoknada), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir konačni rezultat ili rezultat određenog dijela.

Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

U slučaju promjene mjesta događaja, koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se događaj odigrava na terenu gostujuće momčadi (nije došlo do zamjene domaćinstva). Ukoliko dođe do zamjene domaćinstva, oklada je ništavna.

U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju smatra se da je natjecatelj nastupio u događaju samo ako u njemu aktivno sudjeluje (npr. ako natjecatelj sjedi na klupi za rezerve i ne nastupi u događaju, uzima se kao da nije sudjelovao u događaju).

U slučaju oklada na pojedine natjecatelje u događaju ukoliko je natjecatelj dao autogol, takav autogol se neće uzimati u obzir.

Tenis, stolni tenis

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen konačnim službenim objavljivanjem priređivača. U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili događaj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja,…) obračunava se koeficijent (kvota) 1,00 osim kod specijalnih igara koje su teoretski završile (hendikepi, zbrojevi) uzimaju se u obzir odigrani koeficijenti.

Na primjer:

Zbroj gemova 1.set 1.sz/9,5/Federer-Murray, pri rezultatu 4-4 u 1.setu jedan od natjecatelja je predao meč, uzimaju se u obzir odigrani koeficijenti i obračunava se tip 2 (više) kao dobitni, odnosno tip 1 (manje) gubitni
hendikep oklada na meč -5,5/S.Williams-Sharapova (1,85-1,85) pri rezultati 6-4 4-6 1-1 jedna od natjecateljica je predala meč – uzimaju se u obzir odigrani koeficijenti i obračunava se tip 2 kao dobitni odnosno tip 1 kao gubitni.

Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednoga od natjecatelja obračunava se koeficijent (kvota) 1,00. Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se koeficijent (kvota) 1,00, a ako je događaj prekinut i dovršen prije službenog završetka turnira u obzir se uzimaju odigrani koeficijenti.

Skijanje, atletika

Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.

Natjecanja automobilima, motorima, čamcima, biciklima i konjima

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako je natjecatelj izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, smatra se da je sudjelovao u natjecanju osim u natjecanju s konjima.

Kod klađenja na utrke formule 1 smatra se da je vozač završio utrku ukoliko je prešao 90% krugova pobjednika.

Borilački sportovi

Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj, koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr.) protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent. Kasnije izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. U slučaju da je događaj otkazan prije početka borbe zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00.

Golf

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat određen prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa). Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata.

Baseball

Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela dotičnog natjecanja, osim ako priređivač ne odredi drugačije u ponudi. Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih klubova u obzir se uzima rezultat prve odigrane utakmice, osim u slučaju kada priređivač postavi napomenu (1.ut. ili 2.ut.).

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio ili s kojom priređivač nije upoznat, oklada će biti važeća pod uvjetom da promjena mjesta događaja nije takve naravi da se odigrava na terenu gostujuće momčadi, a u takvom slučaju (zamjena domaćinstva) oklada je ništavna.

Klađenje na izvlačenja loto brojeva

Priređivač priređuje i organizira klađenje na izvlačenje brojeva Lota od različitih država, osim izvlačenja Lutrije BiH.
Za rezultat događaja u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati Lota pojedine lutrije i to samo izvučeni osnovni brojevi. Dopunski broj ne uzima se u obzir.

Priređivač određuje na koliko se najviše izvučenih brojeva može kladiti na pojedinačnom listiću. Za svako izvlačenje Lota priređivač određuje koeficijent za svaku kombinaciju posebno. Priređivač može ponuditi posebne sisteme na rezultate izvlačenja lota. Vrsta lota koji ima više dnevnih kola (npr. Grčki Kino, Talijanski 10e loto, Poljski multiloto…), a pojedino kolo se ne izvuče na najavljeni termin oklade za to izvlačenje su nevažeće. Ukoliko priređivač izvlačenja lota ne objavi službene rezultate, odnosno ukoliko se ne može utvrditi koja točno kola nisu izvučena, sve oklade na kola tog dana su nevažeće. U slučaju da se izvlačenje najavljenog kola dogodi ranije od vremena istaknutog na tečajnoj listi, vrijede uplate do početka izvlačenja, sve ostale oklade su ništavne. Ukoliko jedno kolo lota sadrži više izvlačenja, za sve igrače primljene oklade vrijede za prvo izvlačenje tog dana.

Posebne odredbe

REGULARNO VRIJEME

Regularno vrijeme je određeno pravilima sportova i ne obuhvaća produžetke, izvođenje jedanaesteraca, sedmeraca, peteraca i sl. U regularno vrijeme uzima se u obzir i sudačka nadoknada vremena.

TV PRIJENOS

Priređivač nije odgovoran za eventualne tehničke probleme televizijskih postaja koje prate izdvojeni događaj.

PRIKAZ MOMČADI / SUDIONIKA

Kod oklada u kojima se traži određen zbroj poena, golova, as servisa, žutih kartona i sl., momčadi ili sudionika događaja, imena momčadi ili sudionika na koje se oklada odnosi bit će prikazana skraćenim imenom.

TENIS

U slučaju prekida teniskog susreta zbog ozljede, mraka, vremenskih nepogoda i sl. oklade su nevažeće i igračima se vraćaju ulozi odmah nakon što sudac proglasi meč prekinutim (ne vrijedi pravilo čekanja 30 minuta kao za ostale sportove).

SLJEDEĆA DVA GEMA

Oklada sljedeća dva gema se ne priznaje u tie breake-u odnosno trinaestoj igri u setu. Tko dobiva sljedeća 2 gema je oklada koja se odnosi na osvajanje dva gema za redom.

U slučaju kad je događaj na koji se zaprimaju oklade prije isteka regularnog vremena ili prije ustanovljavanja rezultata prekinut, primjenjuje se čl. 17. ovih Pravila.

Primjer:

Teniski susret Ljubičić-Moya. Ako je Ljubičić osvojio svoj gem ili je oduzeo servis Moyi, a nakon toga susret je prekinut, odnosno slijedeći gem se nije odigrao, gubitna oklada je tip 2 a ništavna oklada je tip 1 i tip X.

PRVI/SLJEDEĆI KORNER

Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni korneri koji su izvedeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu vremena.
Ne uzimaju se u obzir i neće biti priznati korneri koji se, nakon što su dosuđeni i izvedeni, ponavljaju, te kao takvi neće biti priznati ni u zbrojevima kornera (smirivanje igrača i sl.).

PRVI/SLJEDEĆI ŽUTI KARTON I ZBROJEVI ŽUTIH KARTONA

Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni žuti kartoni koji su dosuđeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu.

Drugi žuti karton koji je dosuđen istom igraču računa se i kao žuti karton i kao crveni karton.
Uzimaju se u obzir i bit će priznati žuti kartoni koji su dosuđeni nakon završetka prvog dijela događaja, odnosno u tijeku pauze između dijelova događaja (poluvrijeme, trećina i sl.), ali se ne priznaju žuti kartoni dosuđeni nakon isteka regularnog dijela događaja i sudačke nadoknade. Dosuđeni žuti kartoni nakon završetka prvog dijela događaja ne utječu više na zbroj žutih kartona u prvom dijelu događaja.

Žuti karton koji je dosuđen odnosi se samo na sudionika ili sudionike koji sudjeluju u događaju (na terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike događaja na klupi.

Bez obzira na broj dosuđenih žutih kartona sudionika događaja (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih žutih kartona u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad) tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvi(1.)/sljedeći žuti karton). U oba slučaja dosuđeni žuti kartoni se evidentiraju u zbrojevima žutih kartona.

PRVI/SLJEDEĆI CRVENI KARTON I ZBROJEVI CRVENIH KARTONA

Uzimaju se u obzir i bit će priznati samo oni crveni kartoni koji su dosuđeni u regularnom dijelu događaja, uključujući sudačku nadoknadu.

Također se uzimaju u obzir i bit će priznati crveni kartoni koji su dosuđeni nakon završetka prvog dijela događaja, odnosno u tijeku pauze između dijelova događaja (poluvrijeme, trećina i sl.), ali se ne priznaju crveni kartoni dosuđeni nakon isteka regularnog dijela događaja i sudačke nadoknade.

Crveni karton koji je dosuđen odnosi se samo na sudionika ili sudionike koji sudjeluju u događaju (na terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike događaja na klupi.

Bez obzira na broj dosuđenih crvenih kartona sudionika događaja (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih crvenih kartona u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad) tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvi (1 .)/sljedeći crveni karton). U oba slučaja dosuđeni crveni kartoni se evidentiraju u zbrojevima crvenih kartona.

PRVO/SLJEDEĆE ISKLJUČENJE I ZBROJEVI ISKLJUČENJA

(rukomet, vaterpolo, hokej)

Prvo (1.)/sljedeće isključenje je oklada koja se odnosi na isključenje sudionika jedne od momčadi u regularnom dijelu događaja. Dosuđeno isključenje odnosi se samo na sudionike koji nastupaju u događaju (terenu), dok se ne odnosi na njihove trenere, pomoćne trenere ili sudionike s klupe.
Bez obzira na broj dosuđenih isključenja sudionicima (momčadima) u istom prekidu, oklada je ništavna i igračima se vraća uplata, osim kada se broj dosuđenih isključenja u istom prekidu odnosi samo na jednog sudionika (jednu momčad), tada se oklada priznaje (odnosi se isključivo na okladu prvo/sljedeće isključenje). U oba slučaja dosuđena isključenja se evidentiraju u zbrojevima isključenja.

PRVI/SLJEDEĆI KAZNENI UDARAC I ZBROJ KAZNENIH UDARACA

(nogomet)

Oklada Prvi(1.)/sljedeći kazneni udarac je oklada koja se odnosi na regularno vrijeme, uključujući i sudačku nadoknadu.

Kazneni udarac mora biti izveden od strane sudionike (momčadi) kojem je dosuđen. U slučaju da sudac nakon što je dosudio kazneni udarac jednom od sudionika (momčadi) nije dozvolio izvođenje istog, oklada se ne priznaje.

Isto tako, ponovljeni kazneni udarac ne priznaje se kao novi izvedeni kazneni udarac (npr. sudac je ponovio izvođenje kaznenog udarca jer sudionici nisu bili dovoljno uu daljnjem tekstuni od sudionika koji izvodi kazneni udarac, ili je sudionik koji izvodi kazneni udarac na neki način ometen pri izvođenju kaznenog udarca i dr.).

PRVI/SLJEDEĆI JEDANAESTERAC I ZBROJ JEDANAESTERACA

(nogomet)

Jedanaestercima se nakon završetka regularnog dijela događaja i eventualnih produžetaka odlučuje o konačnom pobjedniku susreta.

Primjer :

Prvi (1.) jedanaesterac da / ne

Ako iz prvog jedanaesterca momčad koja izvodi jedanaesterac postigne gol, dobitan tip oklade je tip 1, a tip 2 je gubitan tip oklade.

ZBROJEVI

Oklade na zbrojeve se priznaju samo u regularnom dijelu događaja uključujući sudačku nadoknadu ili ako je posebno najavljeno na koji se određeni dio događaja, uključujući sudačku nadoknadu, zbroj odnosi (prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, trećinu, četvrtinu i sl.).

Oznaka – (minus) ispred zadanog zbroja označava da li će biti manje postignutih golova, poena, koševa i sl. od zadanog zbroja, oznaka + (plus) označava da će biti postignuto više golova, poena, as servisa, koševa, gemova i sl. od zadanog zbroja u okladi.

Zbrojevi (poena, koševa, golova, gemova, kartona i sl.) na koje se nudi oklada ne mogu biti manji od trenutnog zbroja rezultata (poena, koševa, golova, gemova, kartona i sl.) u izdvojenom događaju. U suprotnom oklada se smatra ništavnom.

HENDIKEP

Oklada hendikep je oklada u kojoj se jednom od sudionika (momčadi) dodjeljuje određena prednost u golovima, poenima i sl. Ta prednost se može mijenjati odnosno dodavati jednom ili drugom sudioniku (momčadi) kroz događaj ovisno o tijeku događaja.

Koeficijent na sudionika (momčad) kojem je dodana određena prednost u golovima, koševima, poenima i sl., ne može biti veći od koeficijenta postavljenog na tog sudionika (momčad) na osnovni događaj. Isto tako, koeficijent oklade hendikep na sudionika (momčad) u izvedenici (poluvrijeme, četvrtina i sl.) ne može biti veći od koeficijenta sudionika (momčadi) te izvedenice. U suprotno oklada se smatra ništavnom.

PRODUŽECI

Prvi produžetak je oklada koja se odnosi na sudionika (momčad) koji će u prvom produžetku, uključujući sučevu nadoknadu vremena, ostvariti pobjedu.

Drugi produžetak je oklada koja se odnosi na sudionika (momčad) koji će u drugom produžetku, uključujući sučevu nadoknadu vremena, ostvariti pobjedu.

Oklade kao što su prvi (1.)/sljedeći gol, žuti karton, korner, zbroj žutih kartona, zbroj kornera, zbroj golova u produžecima, a označene su oznakom «prod», vrijede u oba produžetka, uključujući sudačku nadoknadu vremena, a oklade označene «1. prod» ili «2. prod» vezane su za prvi i drugi produžetak, uključujući sudačku nadoknadu.

Kada je oklada naznačena kao produžeci, oklada se odnosi na pobjednika na kraju produžetaka, uključujući oba produžetka i njihove sudačke nadoknade vremena, ali ne obuhvaća regularno vrijeme događaja i izvođenje jedanaesteraca, sedmeraca, peteraca i sl., nakon što produžeci završe.

Zajedničke odredbe

Na sve što nije posebno regulirano ovim člankom, primjenjuju se opća Pravila igre na sreću klađenje priređivača.

ISPLATA DOBITAKA

Članak 23.

Priređivač objavljuje službene rezultate najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka događaja. Službeni rezultati su oni zapisani na magnetskom mediju priređivača, a objavljeni javno i to u poslovnici priređivača.

U slučaju nepodudaranja službenog rezultata objavljenog u poslovnici ili izvješća u tjednoj tiskovini s rezultatom zapisanim na magnetskom mediju priređivača, kod isplate dobitka u obzir se uzima rezultat zapisan na magnetskom mediju priređivača.

Sitnije pogreške u ispisu imena natjecanja ili natjecatelja (npr.: Liverpool – Liverpol), ako ne utječu na bit oklade, ne uzimaju se u obzir.

Ukoliko je pogreška takva da utječe na bit oklade onda je oklada ništavna i obračunava se tečaj 1,00 (npr. umjesto MANCHESTER CITY napisano MANCHESTER UTD. i sl.)

Članak 24.

Dobici se isplaćuju u poslovnici gdje je nastala oklada nakon objave službenih rezultata priređivača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana njihove objave.

Kod izdvojenih vrsta klađenja, u slučaju prekida prijema prijenosa u sjedištu priređivača ili u slučaju sumnje u tijek odvijanja događaja (npr. kamera koja prenosi događaj nije prikazala dosuđeni žuti karton i sl.), dobici se isplaćuju nakon objave rezultata, a najkasnije u roku od 48 sati od završetka događaja .

Priređivač može, prema vlastitoj prosudbi, određene iznose dobitaka isplatiti igraču na račun ili u sjedištu priređivača, a posebno u slučajevima isplate većih dobitaka, oštećenih listića i ostalim slučajevima.
Dobitak se isplaćuje jedino i samo donositelju neoštećenog, kompletnog original dobitnog listića . Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 14. ovih Pravila.

Iznimno, na temelju zamolbe igrača, komisija priređivača može odobriti isplatu i po oštećenom listiću, ali pod uvjetom da najmanje serijski broj bude u potpunosti čitljiv.

Zbog svog interesa igrač mora čuvati listiće od oštećenja ili eventualnog otuđivanja od treće osobe, jer se dobitak može isplatiti samo jednom i to donositelju listića.

U slučaju sumnje na krivotvorenje listića priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupaka pred nadležnim tijelima BiH.

Prilikom isplate dobitka, priređivač ima pravo od igrača zatražiti predočenje osobne isprave. Ukoliko igrač to ne učini priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve do ispunjenja tog uvjeta.

Članak 25.

Igrač ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 15 dana od dana objave službenih rezultata priređivača. U navedeni rok uračunava se i dan objave rezultata.

Reklamacija se podnosi preporučenom pošiljkom na adresu priređivača ili neposrednom predajom u sjedištu priređivača. Reklamacije uložene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

O reklamaciji odlučuje komisija priređivača u roku od 15 dana od dana njezinog primitka i odluku će u navedenom roku javiti podnositelju reklamacije u pismenom obliku.

Ukoliko komisija priređivača u roku iz prethodnog stavka ne obavijesti igrača pisanim putem o svojoj odluci, smatrat će se da reklamacija nije uvažena.

U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima igrač se mora povinovati odlukama priređivača.

Priređivač se obvezuje čuvati sve podatke o sudionicima kao tajne osim u slučaju sudskog spora kada sudionik izričito izjavljuje da je suglasan da se njegovi podaci objave.

RNG KLAĐENJA

HIT 6

Članak 26.

HIT 6 je animirana igra koja se prikazuje na LCD ekranima, monitorima i sl., a sastoji se od toga što se u virtualnom bubnju nalazi 49 brojeva (od 1 do 49), od kojih se 35 izvlači u jednom krugu metodom generatora slučajnih brojeva (RNG).

Svaki krug “HIT 6” traje prosječno 4 minute i 50 sekundi, a sastoji se od približno 3 minute predviđene vrijeme za klađenje i približno 2 minute se prikazuje izvlačenje brojeva.

Igra je bazirana na fiksnim kvotama, a koje određuje priređivač klađenja i objavljuje ih na uplatno – isplatnom mjestu prije svakog izvlačenja brojeva na LCD ekranima, monitorima i sl.

NAČIN KLAĐENJA

Članak 27.

Igrač se može kladiti na brojeve iz članka 26. ovih Pravila, na način da odabere najmanje 6 različitih brojeva ili funkcijom automatskog izbora brojeva.

Igrač se može kladiti na opciju više od 6 brojeva, do najviše 10 brojeva (tzv. sistemsko klađenje) u skladu sa stavkom 1. ovog članka, pri čemu birajući 7 brojeva, ima 6 različitih dobitnih kombinacija, zatim birajući 8 brojeva, ima 28 različitih dobitnih kombinacija itd.

Članak 28.

Ista oklada se može uplatiti na više uzastopnih krugova, i to na 2, 5 i maksimalno 10.

Odabrani brojevi na jednom listiću moraju biti isti za svaki krug i ne mogu se stornirati nakon početka prvog kruga izvlačenja.

Ulozi i limiti isplate

Minimum uplate po kombinaciji
0,10
Maksimum uplata po kombinaciji
2,00

Članak 29.

Primanje oklada se vrši u okviru radnog vremena uplatno – isplatnog mjesta priređivača, definiranog u skladu sa zakonskim odredbama za djelatnost priređivanja igara na sreću.

Primljene uplate za odabrane brojeve mogu se odnositi samo za ona izvlačenja koja još nisu počela.

Ukoliko operater na uplatnom mjestu ne stigne otkucati listić do vremena predviđenog za primanje uplate, oklade se prebacuje za naredni krug.

Oklade na uzastopne krugove iz članka 28. ovih pravila računaju se također od prvog sljedećeg kruga.

Članak 30.

Nakon uplate za ručno ili automatskog izbora brojeva iz članka 26. ovih Pravila, igraču se izdaje obrađen listić sa bar kodom, odabranim brojevima, iznosom uplate, eventualnim dobitkom, vremenom sklapanja oklade, te navedenim brojem kruga u kojem će se odabrani brojevi izvlačiti.

Igrač može otkazati (stornirati) uplatu do prije početka izvlačenja brojeva.

Članak 31.
Nakon svakog završenog kruga igrač je nagrađen ovisno o broju pogođenih brojeva i iznosom uplate u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

KLIKOM NA SLIKU DOBITI ĆETE CJELOVIT PRIKAZ SLIKE !!!!!

tab kuglica

UTRKE PASA

Članak 32.
Utrke pasa je igra zasnovana na snimljenim događajima, gdje se putem LCD ekrana, monitora i sl. prikazuju snimljene utrke pasa, u kojima psi trče jedan krug na stazi sa 6 traka.

U jednoj utrci trči 6 pasa koji su označeni različitim bojama i brojevima od 1 do 6.

Izbor snimljenih utrka pasa za prikaz na LCD ekranima, monitorima i sl. određen je generatorom slučajnih brojeva (RNG).

Članak 33.
Jedan krug traje približno 5 minuta, od čega su približno 4 minute namijenjene prikazivanju koeficijenata, prognoziranju utrka i primanju uplata, a približno 40 sekundi se odnosi na utrku, a približno 20 sekundi se prikazuju rezultati.

VRSTE OKLADA

Članak 34.
Prije svake utrke u skladu sa člankom 32. ovog Pravilnika, igrač može odigrati sljedeće igre:

Pobjednik – to je oklada na jedan broj (jednog psa) sa ponude za koji igrač smatra da će završiti na prvom mjestu za tu utrku.

Poredak – to je oklada na dva broja (dva psa) sa ponude za koje igrač smatra da će završiti na prvom i drugom mjestu za tu utrku.

Kombinacija – to je oklada u kojoj igrač u jednoj utrci igra više opcija (primjer: kombinacija 1-6, 6-1; kombinacija: jedan pas prvo mjesto, a bilo koji pas drugo mjesto; itd.

Vrste kombinacija priređivač samostalno donosi.

NAČIN KLAĐENJA

Članak 35.

Svaki pobjednički pas ili par pasa na 1. i 2. mjestu ima unaprijed određenu kvotu.
Koeficijenti se prikazuju na LCD ekranima, monitorima i sl.

Igrač vrši uplatu na način što će na blagajni uplatnog mjesta uplatiti željenu vrstu oklade iz članka 34. ovih Pravila.

Približno dvije sekunde prije početka utrke, uplate se zatvaraju i nisu više moguće do kraja utrke.

Član 36.

Nakon izvršene uplate na igru iz člana 32. igraču se izdaje obrađen listić sa bar kodom, vrstom oklade, iznosom uplate, eventualnim dobitkom, vremenom sklapanja oklade, te navedenim brojem utrke.

Igrač može otkazati (stornirati) uplatu do prije početka utrke.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA RNG KLAĐENJA

Članak 37.

Dobitak od RNG klađenja se može podići samo u poslovnici u kojoj je oklada zaprimljena.

Pravo na isplatu dobitka kod klađenja na RNG igre zastarijeva protekom roka od 72 sata od stjecanja prava na isplatu.

Članak 38.

U slučaju tehničkih problema tijekom prijenosa izvlačenja: ne prikazivanja izvučenih brojeva, ponavljanja brojeva od prethodnog kruga, ponavljanje utrka, nestanak struje, pad sistema, udar groma, telekomunikacijskog kvara i sl., priređivač zadržava pravo da naknadno objavi rezultate, i oni se uzimaju kao krajnji službeni rezultat.

Ukoliko ne postoji mogućnost objave krajnjih službenih rezultata, za listiće odigrane u takvim krugovima, određuje se kvota 1 i igračima se vraća ulog.

Članak 39.

Priređivač osobama pod utjecajem alkohola, opojnih droga i problematičnog ponašanja može zabraniti ili ograničiti sudjelovanje u igrama RNG klađenja.

Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču, iz sljedećih razloga:

• Svaki kvar sistema, komunikacije ili opreme koji je izvan razumnog nadzora priređivača (viša sila).

• Gubitak potvrde oklada (listića).

• Nečitljivi, netočni, pogrešno ispisani ili prazni listići

• Oštećen bar kod na listiću“

KLAĐENjE PUTEM SMS-a

Članak 40.

Igrač klađenje izvodi sa svog mobilnog telefona i šalje u sjedište Priređivača.

Kako bi se osiguralo da je igrač odgovarajuće informiran i da se igra korektno i pravilno razvija, potrebno je pomno proučiti posebna Pravila klađenja SMS-om, kao i opća Pravila igre na sreću klađenja.

REGISTRACIJA IGRAČA

Članak 41.

Igrač koji želi da sudjeluje u klađenju preko SMS-a mora izvršiti registraciju u jednom od uplatno-isplatnih mjesta Priređivača.

Da bi se Igrač mogao registrirati mora imati navršenih 18 godina, biti državljanin BiH, te posjedovati broj mobilnog telefona jednog od mobilnih operatera koji nudi svoje usluge na području BiH, navesti adresu stanovanja, username, password.

Nakon što su ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti Igrač može sa Priređivačem potpisati Ugovor o pružanju usluga za SMS klađenje. Na osnovu broja ugovora Igraču se dodeljuje tajni identifikacioni kod PIN (username) i sigurnosni kod PUK – (password).

Broj telefona kojeg Igrač koristi za klađenje, zajedno s jedinstvenim PIN-om (PUK-om), čini elektronski potpis svih igrača za obavljanje svih radnji vezanih za klađenje SMS-om.

U slučaju da se tri puta za redom unese pogrešan PIN, Igračev se račun automatski blokira. Da bi se račun deblokirao Igrač treba poslati PUK (BL PUK).

Za jedan mobilni telefonski broj može se sklopiti samo jedan ugovor o klađenju SMS-om.

Registracija, tj. potpisivanje ugovora obavlja se isključivo u uplatno-isplatnim mjestima Priređivača.

UPLATA RAČUNA

Članak 42.
Tek nakon registracije tj. potpisa ugovora, Igrač može uplatiti predujam u minimalnom iznosu od 10,00 KM (samo prva uplata). Nakon obavljene uplate Igrač će na svoj broj (mobilni telefon) dobiti pozdravnu SMS poruku, a kojom se potvrđuje aktivacija naloga za SMS klađenje.

Uplata računa obavlja se isključivo u uplatno-isplatnim mjestima Priređivača.

MOBILNI OPERATERI U BIH

Članak 43.
Bez obzira preko kojeg operatera se šalju poruke (HT Eronet, BH Telekom, M-Tel, itd..), broj Priređivača je jedinstven – 091 110 115.

CIJENA PORUKE

Članak 44.
Cijenu poruke snosi Igrač, a odgovor (povratnu poruku) snosi Priređivač.
Cijena slanja poruke propisana je tarifama pojedinih mobilnih operatera.

SMS KLAĐENjE

Članak 45.
Ponuda za klađenje vidljiva je u svim uplatno-isplatnim mjestima Priređivača, web stranici Priređivača i teletekstu.

Da bi se Igrač mogao kladiti putem SMS-a stanje njegovog računa mora biti veće od minimalne uplate (1,00 KM) na listiću određene Pravilima igre na sreću i klađenje. Igrač na listić može staviti onoliko parova koliko stane u jedan SMS, tj. u jednu poruku (maksimalno 160 znakova). Listić može biti običan ili sistemski (sa ili bez fikseva).

Nakon što Priređivač primi poruku sa listićem za klađenje i nakon što okladu potvrdi (šalje povratni SMS dotičnom Igraču), listić se u elektronskoj formi čuva na serveru u sjedištu Priređivača.

Igrač može SMS putem plasirati tiket koji je prethodno generirao (sastavio) na web stranici Priređivača tako što u poruci upiše e-kod web tiketa (to je jedini način da Igrač ima više parova na listiću, odnosno više od 160 znakova).

Ukoliko Igrač pošalje SMS koji se prelama na dva ili više SMS-ova (ima više od 160 znakova) poruka se neće priznati, odnosno nije validna za klađenje.

Priređivač može obustaviti SMS klađenje ukoliko dođe do tehničkih problema (kvar, redovno održavanje servera) uzrokovanih višom silom te zbog problema uzrokovanih od strane telekomoperatera.

INFORMACIJSKI LISTIĆ

Članak 46.

Igrač može obaviti provjeru igranja listića, kojeg želi uplatiti, tako da provjeri koeficijent ili eventualni dobitak i to na način da pošalje SMS, u kojem će navesti odigrane parove i tipovanost, ali bez korištenja / unošenja PIN-a. Igraču se preporučuje da prije slanja info listića poruku spremi u memoriju telefona, kako bi je, nakon što dobije zatraženu informaciju, brzo mogao poslati zajedno sa PIN-om, a kako bi listić bio proknjižen.

Ako zbog različitih razloga listić ne može biti prihvaćen za klađenje, Priređivač igraču šalje SMS sa konkretnim odgovorom. Npr. utakmica xyz je blokirana itd.


UPLATA


Članak 47.

Uplata predstavlja novčani iznos u konvertibilnim markama (KM), koji igrač uplaćuje na listić za SMS klađenje.

Minimalna uplata po listiću iznosi 1,00 KM, a maksimalna 100,00 KM.

Maksimalna uplata koju jedan igrač može uplatiti u jednom danu iznosi 200,00 KM.

Mogući status listića (indikator listića)

Gubitni (G)

Storniran (S)

Isplaćen (I)

Neobrađen (N)

DOBITNOST LISTIĆA

Članak 48.

U slučaju da Igrač ostvari dobitak na listiću, o istom će dobiti SMS poruku o ostvarenom dobitku, a dobitni iznos će biti pridodat njegovom stanju na računu koji je registriran kod Priređivača.

Maksimalni dobitak po tiketu iznosi 30000,00 KM (trideset tisuća KM), bez obzira radi li se o običnom ili sistemskom tiketu.

ISPLATA S RAČUNA

Članak 49.

Igrač može SMS-om zatražiti isplatu, u bilo kojem uplatnom mjestu, i to dio ili pak sav iznos sa računa. Prilikom podizanja novca u uplatnom mjestu Igrač se obavezuje prikazati važeću ličnu kartu. Za veće iznose Igrač je obavezan prethodno najaviti isplatu (najmanje jedan dan prije).

STORNIRANjE LISTIĆA

Članak 50.

Igrač može stornirati listić 30 minuta od trenutka odigravanja tiketa ukoliko nije počeo niti jedan događaj sa listića.

Ako je Igrač na vrijeme zatražio storniranje listića, za isti će dobiti SMS poruku o potvrdi storniranja, te o uvećanom računu za uplatu navedenog listića.

VAŽNO: Listić je storniran tek onda kada Igrač dobije povratnu SMS poruku od Priređivača, a ne u trenutku kad je zatražio storniranje listića. Storniranim se smatra i onaj listić za koji je Igrač zatražio storniranje, a Priređivač je primio zahtjev, a igrač nije dobio povratnu SMS poruku od Priređivača uslijed više sile (razni tehnički problemi kod provajdera SMS usluga, i sl).

REKLAMACIJA

Članak 51.

Igrač može svoju reklamaciju uputiti pismenim putem u roku od 15 dana, na adresu Priređivača. Za dodatne informacije Igrač može nazvati Info odeljenje Priređivača, svakim danom od 8 do 23 sati.

RASKID UGOVORA

Članak 52.

Igrač u svakom trenutku može zatražiti raskid ugovora sa Priređivačem, a ako su zadovoljeni svi kriterijumi.

PRIMJERI

Uplata listića

Članak 53.
Sve poruke koje se upućuju moraju isključivo početi prefiksom BL.

Igrač u poruku upiše BL “razmak” broj događaja “razmak” tip (itd) “razmak” iznos novca bez decimala “razmak” PIN (sve to mora stati u 160 znakova).

Primjer poruke za običan listić: BL 160 1 1023 1X 56142 2 20 1234

160-broj događaja 1-tip 1023-broj događaja 1X-tip 56142-broj događaja 2-tip 20-uplata 1234-PIN.

Primjer poruke za sistemski listić: BL K 2 od 3 160 1 1023 1X 56142 2 25 1234

Igrali smo sistem 2 od 3 za 25 KM …..

Primjer poruke za sistemski listić sa fiksom: BL K 2 od 3 160 1 1023 1X 56142 2 234 1 345 X 456 2 25 1234

U ovom primjeru igrali smo 3 fiksa i 2 od 3. Fiksni parovi su 234 tip 1, 345 tip X i 456 tip 2, ulog 25 KM …

Primjer slanja web listića: BL e 056125 30 1234

056125 (broj listića prepisan sa weba) 30 uplata, 1234 PIN

Odgovor priređivača:

Ako je listić prihvaćen kod Priređivača, isti Igraču šalje sledeću poruku: Oklada prihvacena pod brojem xyz, Ukupna kvota :….; Moguci dobitak :….; Stanje racuna: …

Storniranje listića

Članak 54.
Moguće je stornirati samo posljednji listić za koji smo dobili potvrdu od Priređivača. Znači pišemo S “razmak” PIN

Primjer storna: BL S 1234

Odgovor priređivača: Ako je listić storniran kod Priređivača, priređivač Igraču šalje poruku: storniran listic broj xyz. Stanje racuna :…..

Pregled svih igranih listića određenog dana

Članak 55.
Igrač u svakom trenutku može zatražiti informaciju o popisu odigranih listića tokom jednog dana, ili za određeni datum, tako što će upisati BL “razmak” slovo P “razmak” datum “razmak” PIN …

Primjer slanja: BL P 18.11.2010. 1234

Odgovor priređivača: Popis listića za datum 18.11.2010.: listić: xyz itd. stanje računa:…

Igrač u svakom trenutku može zatražiti informaciju o popisu dobitnih listića tokom jednog dana, ili za određeni datum, tako što će upisati BL “razmak” slovo D “razmak” datum “razmak” PIN

Primjer slanja: BL D 18.11.2010. 1234

Odgovor priređivača: Popis dobitnih listica za datum 18.11.2010.: listic xyz, Ulog :…., Kurs :…; Dobitak :…, I, stanje racuna: … 
NAPOMENA: Slovo I je indikator isplaćenog dobitka na račun.

Stanje računa

Članak 56.
Igrač u svakom trenutku može zatražiti uvid u stanje računa gdje upisuje BL “razmak” n “razmak” PIN

Primjer poruke za upit o stanju računa: BL n 1234

Odgovor priređivača: Stanje računa :…….

Isplata u uplatno-isplatnom mjestu

Članak 57.
Igrač u svakom trenutku može zatražiti isplatu sa računa slanjem SMS-a za iznos koji želi da podigne. SMS treba da sadrži treženi iznos i šifru uplatno-isplatnog mesta (trocifreni broj) u kojem želi da mu se izvrši isplata. Svako uplatno-isplatno mesto Priređivača ima dodjeljenu šifru, a Igrači je mogu saznati u svakom uplatno-isplatnom mestu, internetskoj stranici Priređivača ili pozivom na Info telefon. 

Igrač piše BL “razmak” Isplata “razmak” iznos “razmak” šifra uplatno-isplatnog mesta “razmak” PIN

Primjer poruke: BL isplata 520 043 1234

IGRAČ JE ZATRAŽIO ISPLATU 520 KM U UPLATNO-ISPLATNOM MJESTU 043. Broj uplatno-isplatnog mjesta mora se pisati sa 3 cifre (npr 001; 023; 056 itd)

JEDNOM DATI NALOG ZA ISPLATU NE MOŽE SE STORNIRATI!!!

Sadržaj i status oklade

Članak 58.
Igrač u svakom trenutku može zatražiti izvještaj o stanju listića, tako što će upisati BL “razmak” O “razmak” serijski broj listića “razmak” PIN. U slučaju da Igrač ne pošalje broj listića dobit će informaciju o zadnjem listiću.

Primjer stanja oklada: BL O 567 1234

NAPOMENA: O je slovo, a ne broj.

Odgovor priređivača: Sadrzaj listica xyz, Ulog :…., Kvota :…, Moguci dobitak :….., Ind :…., Oklade :….., stanje racuna: … ..

NAPOMENA: Ind je indikator statusa listića.

Korisnička podrška

Članak 59.
Igrač u svakom trenutku može poslati SMS da bi dobio podršku ili informaciju za slijedeće radnje:

Pomoć za storniranje (BL “razmak” H “razmak” storno)

Primjer slanja: BL H storno

Pomoć za isplatu (BL “razmak” H “razmak” isplata)

Primjer slanja: BL H isplata

Pomoć za stanje na računu (BL “razmak” H “razmak” novac)

Primjer slanja: BL H novac

Pomoć za informacije o listićima (BL “razmak” H “razmak” popis)

Primjer slanja: BL H popis

Pomoć za pojedinu okladu (BL “razmak” H “razmak” oklade)

Primjer slanja: BL H oklade

Pomoć za dobitne listiće (BL “razmak” H “razmak” dobitni)

Primjer slanja: BL H dobitni

Pomoć za informacioni listić (BL “razmak” H “razmak” test)

Primjer slanja: BL H test

Članak 60.
Igrač treba čuvati tajnu dodijeljenog PIN-a (username) i PUK-a (password).

U slučaju gubitka mobilnog telefona, odmah se javite kako mobilnom operateru tako i operateru Priređivača na prethodno navedeni Info broj, a kako bi odmah blokirali korisnički račun.

Preporučuje se čuvanje broja 091 110 115 na prvo mesto u memoriji telefona kako bi se pojednostavilo klađenje.

Ne preporučuje se čuvanje PIN-a i PUK-a u memoriji telefona.

Preporučuje se brisanje svih poruka koje sadrže PIN.

U porukama je svejedno da li pišete velika ili mala slova.

Ovo su uputstva informativnog karaktera, a sva prava i obaveze određuju se Ugovorom sklopljenim između Igrača i Priređivača.

Osim posebnih pravila klađenja zbog specifičnog sistema delovanja putem mobilne telefonije, ostatak odredbi primenjuju se izričito kako su navedena u Pravilima igre na sreću klađenje.

KLAĐENJE PUTEM INTERNETA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 61.

Ovim se pravilima i procedurama priređivanja igara na sreću putem interneta (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju uvjeti priređivanja i sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta koje priređuje sportska kladionica “BET-LIVE“ d.o.o. Vitez, ulica PC 96 (u daljnjem tekstu priređivač).
Ova Pravila nalaze se na službenoj internet stranici priređivača.

Članak 62.

Odredbama ovih pravila reguliraju se ugovorni odnosi između priređivača i igrača u sudjelovanju u igrama na sreću putem interneta.

Igre na sreću putem interneta su igre putem kojih igrač može odigrati igru na sreću samostalno, kroz interakciju sa informatičkim sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača.

Priređivač zadržava pravo da isključi igrača iz sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta u skladu sa odredbama ovih Pravila i pozitivnim zakonskim propisima.

Zaposlenicima priređivača strogo je zabranjeno sudjelovati u bilo kojoj igri na sreću putem interneta koju priređuje poslodavac tj. društvo „BET – LIVE“d.o.o. Vitez, što predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 63.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti sudjelovanje igračima u igrama na sreću putem interneta, a naročito u slijedećim slučajevima:
• Ako sudionik nije napunio 18 godina starosti,
• Ako je sudionik otprije poznat priređivaču zbog ometanja normalnog tijeka igre,
• Ako sudionik krši pravila priređivača,
• Ako sudionik na bilo koji drugi način ometa tijek internet igre i ugrožava interes priređivača,
• Ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja pojedine igre ili ukoliko postoji sumnja da sudionik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet igre čine izvjesnim,
• Ukoliko je događaj koji je predmet igre započeo, osim ako su regulirani posebnim odredbama za pojedinu igru ovim Pravilima, te
• Uslijed više sile.
U navedenim slučajevima priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja uplata, odnosno moguće je pojedinu igru ograničiti i to blokiranjem igre ili više njih ili odbijanjem zaprimanja uplate.

II. PROMOCIJA IGRE
Članak 64.

Priređivač propisuje uvjete korištenja pojedinih promotivnih bonusa igračima, u svrhu promidžbe igara na sreću putem interneta.
Priređivač može dodijeliti pojedini promotivni bonus igraču koji zadovolji tražene uvjete.

Promotivni bonusi su ograničeni tako da jedan igrač može dobiti samo jedan istovjetni bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu činjenice da protivno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, priređivač ima pravo uskratiti bonus igraču, te zatvoriti sve virtualne račune istog igrača.

Promotivni bonusi dobiveni od strane priređivača, mogu se koristiti isključivo za klađenje i ne mogu se isplatiti ni na koji način, a odbija se od iznosa dobitka ukoliko je dobitak ostvaren s tim bonusom.

Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

III. PROCEDURE U IGRAMA NA SREĆU PUTEM INTERNETA
Članak 65.

Da bi priređivač i igrač zaključili ugovorni odnos potrebno je prethodno uspješno proći postupak registracije kroz koju igrač kreira virtualni račun i u cijelosti prihvaća ova Pravila.

Priređivač će registrirati igrača samo ako dobije potpuno popunjen zadani obrazac (aplikaciju) za registraciju.
Priređivač će zabraniti sudjelovanje u igri pojedinom igraču ukoliko nije registriran kod priređivača sukladno ovim Pravilima.
Registracija igrača smatra se da je obavljena na neodređeno vrijeme koja se može jednostrano otkazati u svakom trenutku.
Igrač prihvatom ovih Pravila daje pristanak na sve buduće izmjene, dopune i promjene istih.

III. a) Registracija i otvaranje računa

Članak 66.

Da bi se igrač uspješno registrirao i kreirao svoj jedinstveni virtualni račun, potrebno je da igrač ispunjava određene uvijete i to:

– mora biti punoljetna fizička osoba (+18) tj. mora imati 18 ili više godina,
– mora posjedovati važeću e-mail adresu i važeći broj mobilnog telefona
– mora posjedovati osobni/lični broj, JMBG, OIB i sl., te

Tijekom registracije igrač mora potvrditi da je upoznat s ovim Pravilima koja prihvaća, kao i uvjete sadržane u istima.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da sudionik ne poznaje odredbe ovih Pravila.
U slučaju da priređivač ustanovi da igrač ima manje od 18 godina, njegov račun biti će odmah zatvoren.

Igrači su dužni da se osobno registriraju.

Svaki korisnik može voditi/imati samo jedan kladionički račun. Već registrirani korisnicima je zabranjeno da se registriraju pod drugim imenom ili drugom e-mail adresom kao novi korisnik. U slučaju kršenja ove odredbe mogu se naknadno poništiti opklade i uknjiženi bonusi/vaučeri da se izbrišu/ponište.

Račun ne može biti prenesen na drugu osobu ili korišten od strane druge osobe.
Ako se računom koriste druge osobe sa ili bez znanja igrača, isključivo igrač snosi punu odgovornost.
Priređivač nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitke nastale korištenjem računa od strane igrača ili druge osobe.

Članak 67.

Registracija igrača i pohrana podataka o igraču, vrši se popunjavanjem aplikacije za registraciju na službenoj internet stanici priređivača.

Prilikom registracije priređivač dodjeljuje igraču jedinstveni broj računa koji ostaje nepromjenjiv i preko kojeg se vrše sve transakcije unutar sustava internet igara na sreću, kao i evidencija svih transakcija svakog igrača pojedinačno.
Aplikacija za registraciju sadrži sljedeće podatke:
– ime i prezime igrača, prebivalište i datum rođenja,
– željeno korisničko ime igrača,
– važeću e-mail adresu,
– željenu lozinku,
– broj telefona,
– izbor tajnog osobnog pitanja sa unosom odgovora radi potvrde autentičnosti igrača prilikom svake isplate, i
– potvrdu da je igrač upoznat sa ovim Pravilima i da ih prihvaća prije slanja zahtjeva za registraciju.
Priređivač će onemogućiti sudjelovanje u internet igri na sreću svakom igraču koji nije uredno registriran u skladu sa ovim Pravilima.

Članak 68.

Tijekom registracijskog postupka igrač je obvezan točno i u potpunosti popuniti zadani obrazac (aplikaciju) za prijavu s podacima koje potražuje priređivač.

Osobni podaci igrača sadrže sljedeće: ime i prezime, datum rođenja, JMBG ili OIB i sl., adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona.

Nakon potvrde osobnih podataka priređivač identificira igrača elektroničkim putem kojim se provjerava ispravnost podataka i punoljetnost igrača.

Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja virtualnim računom, kao i za njegovu zlouporabu od strane drugih, tj. neovlaštenih osoba. Korisničko ime je u pravilu nepromjenjivo.

Nakon registracije igraču se automatski i bez naknade otvara virtualni račun preko kojeg se odvijaju sve novčane transakcije.
Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

Članak 69.

Igraču je dozvoljeno upravljati samo jednim virtualnim računom kojemu može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke.

Igrač smije koristiti virtualni račun samo u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta kod priređivača te se u druge svrhe ne smije koristiti.

Igrač se može registrirati samo sa jednim nalogom kod priređivača, odnosno e-mail adresa može biti važeća samo jednom.
Ime i prezime na virtualnom računu igrača mora biti identično imenu i prezimenu na bankovnoj (kreditnoj ili debitnoj) kartici igrača i ostalim računima koje koristi u svrhu novčanih transakcija, samo ukoliko se uplate i isplate vrše putem bankovnog računa igrača.

Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

III. b) Uplate na račun igrača

Članak 70.

Uplata na virtualni račun igrača može se izvršiti gotovinskim putem na uplatnim mjestima priređivača i bezgotovinski putem preko bankovnog računa igrača ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne i debitne kartice i sl.) isključivo u konvertibilnim markama (domaćoj valuti) za igrače rezidente BiH.

Isto tako uplata se može izvršiti i u stranoj valuti za nerezidente BiH putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisan način koji omogućava elektroničko poslovanje.

Uplate na račun vrše se isključivo u konvertibilnim markama (domaća valuta) ili u stranoj valuti koja se preračunava u domaću valutu prema tečaju CB BiH ili poslovne banke preko koje vrši uplatu.

Priređivač zadržava pravo da doda više opcija plaćanja ili da smanji ili ukine postojeće. 
Ako se igrač odluči za elektronsko plaćanje, prilikom pravilnog korištenja sistema za plaćanje, odriče se opoziva/povlačenja ili sličnog. Inače primenjuje se međunarodno priznata pravila i zakoni za elektronska plaćanja. 

Članak 71.

Priređivač je dužan pri svakoj uplati provjeriti i potvrditi registraciju igrača, potvrditi igru igrača, provjeriti sigurnost i interne procedure u svezi sa računom igrača.

Članak 72.

Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na njegov virtualni račun. Prilikom uplate sredstava na virtualni račun priređivač u pravilu ne naplaćuje naknadu, osim ukoliko se priređivač takvom uplatom izlaže dodatnom trošku (bankarska naknada i sl.).

Članak 73.

Da bi sudjelovao u igrama na sreću putem interneta igrač mora na svom virtualnom računu imati najmanje iznos u visini najniže uplate za okladu ili igru.

Igrač u svakom trenutku može raspolagati sa svojim novcem na virtualnom računu.
Minimalnu i maksimalnu uplata na virtualni račun određuje priređivač.
U pojedinim slučajevima priređivač zadržava pravo ograničiti visinu uloga, kako na pojedini događaj, tako i određenom korisniku, bez posebnog obrazloženja.

Članak 74.

Sva uplaćena sredstva na virtualni račun služe isključivo u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta u skladu sa važećim Zakonom o igrama na sreću i ovim Pravilima, odnosno isključivo u svrhu sudjelovanja u pojedinim igrama prema ponudi priređivača.

Iznimno, u slučaju da igrač nakon što je uplatio novac za sudjelovanje u igri na sreću putem interneta zatraži isplatu, ista mu neće biti odobrena, osim u slučaju trajnog zatvaranja računa.
Priređivač može u svakom trenutku ograničiti ili odbiti bilo koju uplatu od igrača uz usmeno ili pismeno obrazloženje u razumnom roku.

Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju uplaćenog iznosa na virtualni račun igrača ukoliko je uplata izvršena temeljem tehničke greške, pogrešno evidentirane novčane doznake ili ukoliko je uplata proizvod kršenja ovih Pravila i pozitivnih zakonskih propisa, te izvršiti povrat pogrešno uplaćenog iznosa.

Priređivač ima pravo u svakom trenutku ispraviti očigledne pogreške bez prethodne najave o čemu ga može obavijestiti putem njegovog važećeg e-maila.

III. c) Isplate na/sa računa igrača
Članak 75.

Isplata sa virtualnog računa igrača može se izvršiti gotovinskim putem na uplatnim mjestima priređivača i bezgotovinski putem preko bankovnog računa igrača ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne i debitne kartice i sl.) isključivo u konvertibilnim markama (domaćoj valuti) za igrače rezidente BiH.

Isto tako isplata  se može izvršiti i u stranoj valuti za nerezidente BiH putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisan način koji omogućava elektroničko poslovanje.

Isplate igračima se vrše isključivo u konvertibilnim markama (domaća valuta) ili u stranoj valuti, s tim ako se isplate vrše u stranoj valuti priređivač vrši preračun prema tečaju CB BiH ili poslovne banke preko koje vrši isplatu.

Članak 76.

Priređivač je dužan pri svakoj isplati provjeriti i potvrditi registraciju igrača, potvrditi igru igrača, provjeriti sigurnost i interne procedure u svezi sa računom igrača.
Priređivač nudi za određene tikete (kladionički listić) pod određenim okolnostima takozvani “buy-back” tj otkup tiketa. Ova ponuda je dobrovoljna i ovisi isključivo od priređivača, odnosno korisnik nema pravo na ponudu o otkupu tiketa.

Članak 77.

Isplaćenim sredstvima na virtualni račun igrača, isti raspolaže za daljnje sudjelovanje u igrama ili za isplatu najranije nakon što su ista evidentirana na njegovom virtualnom računu.

Prilikom isplate sredstava na virtualni račun, priređivač ne naplaćuje naknadu igraču.
Prilikom isplate sredstava bezgotovinskim putem tj. bankovnog računa igrača ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne i debitne kartice), putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisan način, priređivač može naplatiti naknadu igraču za prijenos novčanih sredstava u visini stvarnog troška pema određenju banaka preko kojih se vrši isplata.

Članak 78.

Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške, pogrešno evidentirane novčane doznake ili ukoliko je isplata proizvod kršenja ovih Pravila i pozitivnih zakonskih propisa, te izvršiti povrat pogrešno isplaćenog iznosa.
Priređivač ima pravo u svakom trenutku ispraviti očigledne pogreške bez prethodne najave ili naknadne obavijesti.

Članak 79.

Prije isplate iznosa s virtualnog računa priređivač zadržava pravo da od igrača zatražiti osobni dokument sa slikom, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije. U slučaju proturječnosti priređivač zadržava pravo neisplaćivanja igraču eventualnih dobitka.

Podaci o bankovnom računu koji igrač upisuje prilikom registracije služi isključivo za isplatu sredstava od dobitaka ili povrat prethodno uplaćenih sredstava ukoliko je riječ o zatvaranju računa.

Ako više od dvanaest mjeseci na virtualnom računu igrača nije zabilježena nijedna uplata igre isti će se smatrati neaktivnim. U tom slučaju priređivač će sva novčana sredstva sa virtualnog računa vratiti na bankovni račun igrača, poništiti registraciju te zatvoriti virtualni račun ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti određeni ovim Pravilima.

Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe ovih Pravila.

III. d) Zatvaranje virtualnog računa
Članak 80.

Zahtjev za zatvaranjem virtualnog računa igrač može podnijeti priređivaču bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo elektronskim putem. Zatvaranje računa uvjetovano je isplatom na virtualni račun igrača svih eventualno dobitnih listića.
U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju isključivo sredstva za isplatu, ostvareni dobici od oklada, od čega su izuzeti eventualni bonusi dobiveni od priređivača, a koji služe isključivo za uplate na oklade ili igre priređivača.

Članak 81.

Jednom zatvoreni virtualni račun igrač može ponovo otvoriti isključivo uz odobrenje priređivača i to na zahtjev dostavljen priređivaču elektronskim putem uz valjano obrazloženje i navodeći opravdane razloge iz kojih je ranije zatvorio svoj virtualni račun.

Priređivač će izričito odbiti ponovo otvaranje računa na zahtjev igrača u slučaju da utvrdi da je igrač ranije koristio račun protivno odredbama ovih Pravila i  pozitivnih zakonskih propisa.

Članak 82
.
Priređivač zadržava pravo u svakom trenutku da igraču zatvori virtualni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove oklade proglasi nevažećima u slučaju manipulacija ili prevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, a posebice u sljedećim slučajevima:
– ako igrač sudjeluje umjesto druge osobe,
– uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nezakonitih aktivnosti,
– isplaćuje sredstva na bankovne račune koje nije ovlašten koristiti,
– ukoliko se ustanovi da je igrač otvorio nekoliko virtualnih računa suprotno odredbama ovih Pravila, te
– u svim ostalim slučajevima koji su protivni svrsi igre na sreću, zakonskim propisima i ovim pravilima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Priređivač BET-LIVE d.o.o. (u daljnjem tekstu priređivač) ne garantira stalnu dostupnost i funkcionalnost svojih proizvoda te nije odgovoran za eventualnu štetu, gubitke ili izgubljeni profit zbog nedostupnosti proizvoda koje nudi priređivač.
Priređivač ne snosi odgovornost za pogreške pri prijenosu i unosu podataka i/ili pogreške u analizama.

Priređivač ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za štetu ili gubitke nastale zbog netočnog, odgođenog, manipuliranog ili neprikladnog prijenosa podataka preko interneta. Priređivač će poduzeti sve tehnološki i zakonski potrebne radnje za zaštitu korisnikovih informacija koje posjeduje.

Priređivač unatoč primjeni svih ovih radnji, nije odgovoran za kontrolu i procesuiranje korisnikovih podataka od treće strane, te nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitke nastale tim putem.

Igrač je u potpunosti odgovoran za gubitke ili štetu nastale povredom ovih Pravila, te igrač priređivača u potpunosti oslobađa odgovornosti u bilo kakvom sporu od strane trećih osoba, nastalom zbog takvih povreda pravila.

Priređivač nije odgovoran igraču za bilo kakvu štetu ili gubitke koji su nastali izvan normalne i moguće kontrole priređivača u trenutku kada se događaj zbio. Odgovornost za bilo kakve gubitke ili štetu nastalu zbog nemara je isključena. Priređivač nije odgovoran za bilo kakav gubitak očekivanog profita igrača.

Članak 84.

Igrač u roku od 3 (tri) dana od dana završetka događaja na elektronskom listiću može podnijeti priređivaču pisani prigovor na objavljeni rezultat određenog događaja, a ukoliko priređivač utvrdi da je prigovor opravdan izvršiti će izmjenu rezultata i javno ga objaviti.

Reklamacija se podnosi u pisanom obliku elektronskom poštom ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle izvan navedenog roka neće se uzimati u obzir i razmatranje.
Dakle, kod isplate dobitaka u obzir se uzima isključivo rezultat ili podatak koji je objavio priređivač i isti je zapisan na magnetskom mediju priređivača.

Reklamaciju rješava komisija priređivača, i u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka reklamacije obavještava sudionika (igrača) o svojoj odluci.

Članak 85.

Dobici se isplaćuju najprije na virtualni račun igrača koji je otvoren kod priređivača, drugi dan po objavi službenih rezultata, a na temelju zahtjeva igrača vrši se isplata sa virtualnog računa u gotovini ili putem banaka, a sve u skladu sa pravilima i procedurama priređivača.

Članak 86.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta, nadležan je sud prema sjedištu priređivača.

Članak 87.

Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim pravilima, primjenjuju se ostale odredbe općih Pravila o igrama na sreću.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Bude li uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.), priređivanje igre prekinuto ili na bilo koji način poremećeno igrač tako ne stječe pravo na naknadu štete, ni drugo pravo, ako to ova Pravila ne dopuštaju.

Članak 89.

Za obveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.

Priređivač može određenim osobama privremeno ili stalno zabraniti odnosno ograničiti sudjelovanje u klađenju ukoliko iste narušavaju red i mir u poslovnicama ili sjedištu priređivača.

Članak 90.

Priređivač ne snosi odgovornost u sljedećim slučajevima:

•  Za sve tiskarske pogreške odnosno greške prilikom ispisa (npr. ponude, listića i sl.).

•  Za štetu koja je nastala tzv. višom silom (na koje se izravno ne može utjecati).

•  Za ostale propuste i sve druge pogreške u sadržaju na listiću, na kladioničkoj listi te sadržaju objavljenom na Internet i/ili teletext stranici priređivača, kao i u sadržaju tiskovine priređivača.

Članak 91.

Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u igri mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Travniku.

Članak 92.

Priređivač će na ime svake uplate za sudjelovanje u igrama klađenja na događaje iz članka 75. Zakona o igrama na sreću, obustaviti naknadu iz članka 3. Zakona o igrama na sreću na teret igrača.

Priređivač će obračunati i obustaviti poreze na dobitke sukladno Zakonu o porezu na dohodak i propisima donesenih na temelju istog.

Članak 93.

Priređivač pridržava pravo izmjena i dopuna ovih Pravila u suradnji s Ministarstvom financija F BiH. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena u poslovnicama priređivača i na službenoj Internet stranici priređivača.

Članak 94.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što na njih izda suglasnost Ministarstvo financija F BiH.

Bet – Live d.o.o. Vitez
DIREKTOR